Translate site

Gläntan

Gläntan är ett boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid.

Vad är Gläntan?
Gläntan ligger i Gusselby, en mil från Lindesberg. Boendet ligger lite enskilt i anslutning till ett grönområde. Gläntan är en enplansvilla med fem lägenheter som består av sovrum, vardagsrum/kök i ett samt en gemensamhetsdel. Alla lägenheterna är handikappanpassade.

Gläntan är bemannat dygnet runt. Personlagruppen består av sju personer.
 
Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Gläntan har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Gläntans gruppboende
Kvarnabergsvägen 18
711 95 Gusselby
0581-504 30

Enhetschef