Translate site

Källängen

Källängen är ett boende för vuxna personer med grov funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och hjälp de behöver i deras dagliga liv i form av omvårdnad och omsorg.

Vad är Källängen?
Källängen ligger i Vedevåg en mil från Lindesberg. Boendet ligger lite för sig själv och det finns ett mindre grönområde runt huset. Det är nära till skog och gångavstånd till affären. Källängen är en enplansvilla med fyra lägenheter och en gemensamhetsdel. Alla lägenheterna är handikappanpassade.

Källängen är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av 11 personer.
 
Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Källängen har en eller två kontaktpersoner från personalen. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Källängens gruppboende
Källängsvägen 9
711 21 Vedevåg
0581-890 22

Enhetschef