Translate site

Källbacka

Källbacka är ett boende för personer med psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som av olika skäl behöver stöd i vardagen. Stödet ges utifrån en individuellt utformad genomförandeplan som kontinuerligt följs upp för att anpassa stödinsatserna till den enskildes aktuella situation.

Vad är Källbacka?
Källbacka är beläget i Vedevåg. Källbacka har fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen som kök, tv-rum och personalrum. Varje lägenhet har egen uteplats.

Personalstyrkan består av nio personal och Källbacka är bemannat dygnet runt. Det finns även en sjuksköterska tillgänglig på Källbacka.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Källbacka får två kontaktpersoner från personalen. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Källbacka
Källängsvägen 7
711 72 Vedvåg
0581-815 79

Enhetschef