Translate site

Kullen

Kullen är ett boende för personer med psykiska funktionshinder eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet är att stödja de boende både i deras hemmiljö och i mötet med samhällslivet, tillvarata deras individuella resurser och stödja dem så de får ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är Kullen?
Kullen är en av de verksamheter som hör till kommunpsykiatrin.
Kullen ligger i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg. Boendet har sju lägenheter samt en gemensamhetslägenhet.

Kullen är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av fem personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Kullen får två kontaktpersoner från personalen. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-07-31 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Kullen
Björkhyttevägen 69 B
711 33 Lindesberg
0581-812 58

Enhetschef