Translate site

Kvarnberga

Kvarnberga är ett boende för vuxna personer med psykiska eller neuropsykiska funktionsnedsättningar och som av olika skäl behöver stöd i vardagen. Stödet ges utifrån en individuellt utformad genomförandeplan som kontinuerligt följs upp för att anpassa stödinsatserna till den enskildes aktuella situation.

Vad är Kvarnberga?
Kvarnberga är beläget i centrala Lindesberg. Kvarnberga har sex lägenheter, samt gemensamhetsutrymme som kök, tv-rum och personalrum.

Kvarnberga är bemannat dygnet runt, personalgruppen består av sex personer.

Hur utformas stödet?
Alla enskilda som bor på Kvarnberga får två kontaktpersoner från personalgruppen. Gemensamt med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Kvarnbergas gruppboende
Kvarngatan 9
711 30 LINDESBERG
0581-812 40

Enhetschef