Translate site

Lillhaga

Lillhaga är ett serviceboende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid.

Vad är Lillhaga?
Lillhaga är ett boende i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg. Det finns ett litet grönområde och en uteplats i anslutning till boendet. Hyreshuset består av två våningar och tre trappuppgångar. Lillhaga är beläget i en av trappuppgångarna. Där finns fem lägenheter och en gemensamhetslägenhet på två rum och kök. Hiss saknas. Personalen ger även stöd åt ett antal personer som bor i servicebostäder i området utanför Lillhaga.

Lillhaga är bemannat dag, kvällar och helger. Personalgruppen består av sju personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Lillhaga har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Lillhaga Serviceboende
Björkhyttevägen 95
711 33 Lindesberg
0581-811 22

Enhetschef