Translate site

Lövsta

Lövsta är ett boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid.

Vad är Lövsta?
Lövsta ligger i Lindesberg. Boendet har ett enskilt läge och ligger i anslutning till ett grönområde. Det är gångavstånd till centrala Lindesberg. Lövsta är en enplansvilla som har fem lägenheter på två rum och kök och en gemensamhetsdel. Lägenheterna är i markplan och handikappanspassade.

Lövsta är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av sex personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Lövsta har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Lövstas gruppboende
Lövstavägen 2
711 33 Lindesberg
0581-811 23

Enhetschef