Translate site

Näsgården

Näsgården är ett boende för personer med funktionsnedsättning och demens eller demensliknande beteenden. Målet är att ge de boende det stöd och dem hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid. 

Vad är Näsgården?
Näsgården ligger centralt i Frövi beläget i hyreshuset Tallen dock med ett avskilt läge och några mindre grönytor kring fastigheten. Boendet har hiss och det är gångavstånd till sjön Väringen. Näsgården har sju lägenheter, gemensamhetsdelar och samlingslokal. Alla lägenheterna är handikappanpassade.
 
Näsgården är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av tio personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Näsgården har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Näsgårdens gruppboende
Centralvägen 41
718 30 Frövi
0581-816 87

Enhetschef