Translate site

Viken

Viken är ett boende för äldre personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid. 

Vad är Viken?
Viken ligger i Guldsmedshyttan 1,5 mil från Lindesberg. Boendet ligger enskilt och med anslutning till såväl sjö som grönområden. Viken är en enplansvilla med fem lägenheter som består av kök, sovrum och vardagsrum i ett samt en gemensamhetsdel. Alla lägenheterna är handikappanpassade.

Viken är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av åtta personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Viken har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Vikens gruppboende
Blästervägen 17
711 78 Guldsmedshyttan
0581-411 90

Enhetschef