Translate site

Vad har jag för rättigheter som förälder när det gäller vård?


I en lag som handlar om barn och föräldrar, föräldrabalken, står det att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Vårdnaden består tills barnet fyller 18 år. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska det tas en allt större hänsyn till vad barnet själv vill.

Exempel på sådant som vårdnadshavare har rätt till/kan vara med och bestämma om:

Att bestämma om barnet ska vårdas eller inte. Gäller inte om barnet vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), smittskyddslagen, eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Grundprincipen är att båda vårdnadshavarna ska samtycka till vården. I akuta situationer eller mindre viktiga frågor kan det räcka med den ena vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens kan barnets egen åsikt bli avgörande. Om vårdnadshavarna sällan eller aldrig kommer överens angående barnets vård kan ibland den enda lösningen vara att en av föräldrarna ges ensam vårdnad. Om en av två vårdnadshavare inte vill att barnet får tillgång till psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL, kan socialnämnden besluta att det ändå blir så.

Källa 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2013-06-12 

Sidansvarig: Marie Ekblad