Translate site

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Om verksamheten

Åldrar: 13-18 och 18-21

Målet med verksamheten är att ge ungdomarna trygghet och de färdigheter
de kommer behöva för att kunna bo själva i egen bostad. Dessa kan vara
praktiska, sociala och psykologiska färdigheter såsom matlagning, städ,
att vara i sociala sammanhang, myndighetskontakter etc. Alla ungdomar
har en genomförandeplan som upprättats med ansvarig handläggare,
kontaktpersoner, god man och ungdomen själv.

Lindesbergs kommun öppnade HVB-hemmet Vågen i Vedevåg 1 juni 2014.

Vågen är ett boende för ensamkommande barn/ungdomar i ålder 13-18 år. På Vågen har vi 10 asylplatser och 6 uppehållstillståndplatser. På Vågen kan både flickor och pojkar bo. I Mars 2015 öppnas Vågens utslussverksamhet. På Vågens utsluss kan man bo från 18-21 år. Ungdomen bor då i lägenhet med stöd av personal.

Förhållningssätt

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Detta innebär att hemmet blir en viktig plats för lärande i praktiska saker såsom matlagning, städ, tvätt men samtidigt en miljö för att skapa relationer, befinna sig i ett socialt sammanhang, lära sig konflikthantering.

God man

Samtliga ungdomar har en god man, som utses av överförmyndarnämnden. God man har man till man får uppehållstillstånd, efter det får man en Särskild Förordnad Vårdnadshavare (SFV). God man och SFV är de som hjälper ungdomen vid myndighetsbesök, håller i ungdomens ekonomi osv.

Skola

Ungdomar går i skolan, både högstadiet och gymnasiet. Samtliga ungdomar påbörjar denna så snart som möjligt. I väntan på skolstart erbjuds de skolundervisning på boendet.

Uppdaterad: 2015-03-23 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Enhetschef HVB Vågen
0581-890 15