Translate site

Brottsförebyggande rådet

Om verksamheten

Åldrar: 5-19

Brottsförebyggande rådet leder och samordnar kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att skapa ett tryggare samhälle med en minskad brottslighet. Som generell målsättning gäller att förebygga och försöka minska återfallen i brott och att särskilt uppmärksamma brottsoffrens situation.

Uppdaterad: 2013-06-17 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Klicka på länken för att läsa mer om vad det Brottsförebyggande rådet arbetar med.

Webb:

Om Brottsförebyggande rådet på kommunens webbplats