Translate site

Elevhälsa

Om verksamheten

Åldrar: 6-19

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet.

Uppdaterad: 2014-05-26 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Klicka på länken nedan för att läsa om hur du kommer i kontakt med elevhälsan på din skola.

Webb:

Elevhälsa grundskola

Elevhälsa gymnasieskolan