Translate site

Familjecentral

Om verksamheten

Åldrar: 0-6

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn. På familjecentralen finns flera olika verksamheter samlade under samma tak:

  • barnmorskemottagning
  • barnavårdscentral
  • öppen förskola
  • en del av socialkontorets förebyggande verksamhet.

På familjecentralen samarbetar flera olika yrkeskategorier: barnmorskor, BVC-sjuksköterskor,  förskolepedagoger och kurator eller psykolog. Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård stödsamtal enskilt eller i par.

Uppdaterad: 2018-02-13 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Klicka på länken nedan för att läsa om hur du kommer i kontakt med familjecentralen i kommunen.

Webb:

Familjecentralen på kommunens webbplats