Translate site

Familjecentral

Om verksamheten

Åldrar: 0-6

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn. På familjecentralen finns flera olika verksamheter samlade under samma tak: barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och en del av socialkontorets förebyggande verksamhet. På familjecentralen samarbetar flera olika yrkeskategorier: barnmorskor, BVC-sjuksköterskor,  förskolepedagoger och kurator eller psykolog. Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern. Stödsamtal erbjuds enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans deras nätverk.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna arbetar med föräldrastödssamtal. Föräldrar kan få stödsamtal efter att först ha haft kontakt med barnavårdscentral, Hera barnmorskemottagning, öppna förskolan, hemsidan, psykiatrin eller socialkontoret. Fokus för samtalen ligger på samspel och anknytning. Utgångspunkten är att arbeta med båda föräldrarna både direkt och indirekt med familjens nätverk. Antal föräldrastödssamtal sker utifrån föräldrars behov. Anhöriga kan också erbjudas stöd. Föräldrastödssamtal ges i fyra olika slags kategorier:

  • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
  • svårighet i parrelationen
  • svårighet med barnet
  • samhällsstöd

Kuratorernas medverkan i föräldragrupper

Barnavårdscentralen har föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Vi kuratorer träffar gruppen vid ett tillfälle när barnet är 2-3 månader tillsammans med barnmorska/BVC-sköterska och pratar föräldraskap och att bli tre. Kuratorerna har föräldragrupper för flerbarnsföräldrar tillsammans med en BVC-sköterska. Träffarnas innehåll handlar om, föräldraskap, parrelationen, det lilla barnet, syskonrelationen, levnadsvanor. Kuratorerna har även pappagrupper.

Uppdaterad: 2013-06-17 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Klicka på länken nedan för att läsa om hur du kommer i kontakt med familjecentralen i kommunen.

Webb:

Familjecentralen på kommunens webbplats