Translate site

Fritidsfältare

Om verksamheten

Åldrar: 13-21

Fältgruppen består av två fältkuratorer och är en del av förebyggande arbete inom socialtjänsten. Vi har hela Lindesbergs kommun som upptagningsområde och arbetar med ungdomar, med fokus på åldrarna 13-21 år. Fältgruppen skall arbeta för att tidigt upptäcka och stödja ungdomar som är i riskzon för ogynnsam utveckling. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. Fältgruppen har ett nära samarbete med skola, polis, fritidsgårdar, föreningsliv och andra viktiga ungdomsaktörer.

Hur jobbar Fältgruppen ?

I vanliga fall kan du som ungdom se oss i skolan, ute på stan eller kanske på fritidsgården både dag, kväll och helg. Vi finns där som vuxna ifall det är så att du behöver någon att prata med eller om du kanske behöver stöd eller hjälp med något. Med oss kan du ta kontakt för att prata om små eller stora bekymmer. Det kan handla om skola, relationer, kompisar, föräldrar m.m. Du kan självklart prata med oss om allt. Vi kan erbjuda dej som ungdom stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling.

Vi tycker det är viktigt att hålla ert förtroende. Därför vill vi att ni ska veta att vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det betyder att det du berättar för oss stannar hos oss, förutom när det finns risk att du eller någon annan far illa. Vid de tillfällena har vi skyldighet att agera för att hjälpa dig eller den personen. Föräldrar är också välkomna att kontakta oss vid oro för sin tonåring, vi kan erbjuda råd och stöd-samtal till föräldrar.

Uppdaterad: 2015-03-04 

Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontaktuppgifter

Tina Knutsson Fromell
076-725 76 20

Claes Lamourin
076-725 76 19