Translate site

Ändra uppgifter i tillgänglighetsguiden

På den här sidan lägger du till eller uppdaterar uppgifter själv för tillgänglighetsguiden. När du skickat in uppgifterna finns de på webbplatsen inom en vecka.

Fyll i formuläret för att lägga till eller uppdatera uppgifter i tillgänglighetsguiden.

Tillgänglighet
Välj det som är aktuellt för din lokal: *
Multiple selection
KontaktuppgifterUppdaterad: 2017-12-14 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Symbolerna i tillgänglighetsguiden med förklaring

Allergifri mat

G = Glutenfri, M = Mjölkfri, S = Sockerfri, V = Vegetarisk mat eller bröd finns

Allergisanerat

R = Rökfritt, D = Djurfritt, M = Fritt från heltäckningsmatta, B = Blomfritt

Bakgrundsmusik i lokalen

Bakgrundsljud eller bakgrundsmusik förekommer i lokalen.

Bra allmän belysning

Bra allmän belysning.

Handikappanpassad toalett

Tillgång till handikappanpassad toalett. Dörrens passagemått är mer än 90 cm och tröskeln är lägre än 2,5 cm. Det finns plats för en person på vardera sidan om toalettstolen. Det finns armstöd, engreppsblandare, larmknapp och draghandtag på dörren.

Handikapp-parkering

Handikapp-parkering finns inom 25 meterfrån entrén. Parkering sida vid sida minst 4,2 m bred. Kantstensparkering minst 7 m lång.

Hiss finns

Hiss finns.

Hiss för rullstolsburen

Hiss med minimimåttet 110x140 cm. Dörrens passagemått är mer än 90 cm och dörrautomatik finns. Hissknappar i rullstolshöjd (40 cm från dörren och översta knappen sitter max 120 cm högt).

Kassadisplayen syns

Kassadisplayen och kassapersonalens mun syns.

Lättläst orienteringstavla

Orienteringstavlor och orienteringsskyltar har lättläst och stor stil med bra belysning. Tavlan eller skylten sitter på bra höjd och kan ses av både stående och sittande personer.

Markering på trappor och dörrar

Markering på trappor och dörrar kan finnas. God allmän belysning, ej bländande. Lätt framkomlighet, inga fasta hinder.

Meny på punktskrift

Meny på punktskrift.

Rullstol finns att låna

Rullstol finns att låna.

Stol finns i lokalen

Stol finns i lokalen.

Tekniska hörselhjälpmedel finns

Tekniska hörselhjälpmedel finns.

Telefon

Kundtelefon finns i lokalen.

Tillgänglig för person med käpp

Tillgänglig för personer med käpp eller kryckor. Trappor kan förekomma, ledstång finns. Fri yta på dörrens öppningssida minst 70 cm bred.

Tillgänglig för rullstolsburen

En rullstolsburen person kan själv ta sig in i lokalen. Ytterdörrens passagemått är mer än 90 cm och tröskeln är lägre än 2,5 cm. Dörrautomatik finns.

Toalett

Tillgång till kundtoalett eller offentlig toalett.

Trappsteg i lokalen

Trappa eller trappsteg finns utanför eller i lokalen.