Translate site

Symbolförklaring till tillgänglighetsguiden

Tillgänglig för rullstolsburen
En rullstolsburen person kan själv ta sig in i lokalen. Ytterdörrens passagemått är mer än 90 cm och tröskeln är lägre än 2,5 cm. Dörrautomatik finns.
Handikappanpassad toalett
Tillgång till handikappanpassad toalett. Dörrens passagemått är mer än 90 cmoch tröskeln är lägre än 2,5 cm. Det finns plats för en person på vardera sidan om toalettstolen. Det finns armstöd, engreppsblandare, larmknapp och draghandtag på dörren.
Handikapp-parkering

Handikapp-parkering finns inom 25 meterfrån entrén. Parkering sida vid sida minst 4,2 m bred. Kantstensparkering minst 7 m lång.

Tillgänglig för person med käpp

Tillgänglig för personer med käpp eller kryckor. Trappor kan förekomma, ledstång finns. Fri yta på dörrens öppningssida minst 70 cm bred.

Stol finns i lokalen
Stol finns i lokalen.
Toalett
Tillgång till kundtoalett eller offentlig toalett.
Telefon
Kundtelefon finns i lokalen.
Kassadisplayen syns
Kassadisplayen och kassapersonalens mun syns.
Allergisanerat

R = Rökfritt, D = Djurfritt, M = Fritt från heltäckningsmatta, B = Blomfritt

Tekniska hörselhjälpmedel finns

Tekniska hörselhjälpmedel finns.

Trappsteg i lokalen
Trappa eller trappsteg finns utanför eller i lokalen.
Bakgrundsmusik i lokalen
Bakgrundsljud eller bakgrundsmusik förekommer i lokalen.
Rullstol finns att låna
Rullstol finns att låna.
Bra allmän belysning
Bra allmän belysning.
Hiss finns
Hiss finns.
Lättläst orienteringstavla
Orienteringstavlor och orienteringsskyltar har lättläst och stor stil med bra belysning. Tavlan eller skylten sitter på bra höjd och kan ses av både stående och sittande personer.
Hiss för rullstolsburen
Hiss med minimimåttet 110x140 cm. Dörrens passagemått är mer än 90 cm och dörrautomatik finns. Hissknappar i rullstolshöjd (40 cm från dörren och översta knappen sitter max 120 cm högt).
Markering på trappor och dörrar
Markering på trappor och dörrar kan finnas. God allmän belysning, ej bländande. Lätt framkomlighet, inga fasta hinder.
Allergifri mat
G = Glutenfri, M = Mjölkfri, S = Sockerfri, V = Vegetarisk mat eller bröd finns
Meny på punktskrift

Meny på punktskrift.

Uppdaterad: 2013-08-07 

Sidansvarig: Madde Gustavsson