Translate site

Våld i nära relationer

Socialtjänsten ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till alla som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i en nära relation. I Lindesbergs kommun ska du som är utsatt få en sammanhållen hjälp utan att på egen hand behöva söka olika kontakter.

Känner du igen dig?

 • Anpassar du ditt sätt att vara för att inte din närstående ska bli arg?
 • Får din närstående dig att känna dig dum eller som en dålig människa?
 • Har din närstående skrämt dig med ett hotfullt beteende eller våldsamma handlingar?
 • Är du ett barn som ser, hör och upplever våld i din familj?
 • Känner du dig rädd och ledsen över hur du eller någon annan i familjen blir behandlad?

Kom ihåg att det är den som gör dig illa som bär hela ansvaret för det lidande du upplever, det beror aldrig på dig.

Vad är våld i en nära relation?

Med våld i nära relationer menas att det finns en nära och förtroendefull relation mellan förövaren och brottsoffret. Det kan vara en nära familjemedlem som gör dig illa och varje handling som kränker eller skadar dig betraktas som våld. 

Våld kan även vara att tvinga dig att göra något mot din vilja, eller att tvinga dig att sluta med något du tycker om att göra. Våldet kan vara av psykisk, fysisk och sexuell karaktär men det kan även handla om ekonomiskt utnyttjande, försummelse eller att du hålls socialt isolerad.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en annan form av våld i nära relationer.

 • Det kan handla om att du inte får bestämma vilka kläder du vill bära eller vilka vänner du vill umgås med?
 • Det kan handla om att du är övervakad, kontrollerad och lever under hot från din familj och/eller dina släktingar?
 • Kanske är du utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill?
 • Tvingas du kanske dölja din sexuella läggning?

Inom socialtjänsten gäller tystnadsplikt.

Rådgivning

Bris

 • Barnens hjälptelefon, ring 116 111
 • Bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen

Systerjouren Somaya
Specialiserad kunskap för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnohuset i Örebro

Sjukhuskyrkan
Kan förmedla kontakt med andra församlingar och företrädare för andra religioner.

 • Krisstöd, ring 0581-888 31 eller 0581-888 20

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Kontakt

0581-810 00 (kommunens växel)

Besöksadress:
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post:
Socialförvaltningen

Kväll och helg
Om du behöver hjälp med akuta sociala frågor på kvällar, nätter eller helger kan du vända dig till socialjouren eller polisen.

 • Socialjouren
  019-14 93 50
 • Polisen 114 14

Vid pågående brott eller akut situation ring polisen på 112.

Barn som far illa
Om ett barn eller ungdom far illa eller kan var i behov av hjälp. Kontakta socialförvaltningens mottagningsgrupp via kommunens växel.