Translate site

Boenden

När behovet av vård och omsorg är omfattande, vilket bland annat innebär att det även krävs insatser nattetid, kan bostad i särskilt boende vara aktuellt. Särskilda boenden är en gemensam beteckning för vårdboende och gruppboende för personer med demenssjukdom.

I Lindesberg finns sex särskilda boenden belägna i olika delar av kommunen.

För att få en plats på ett särskilt boende måste du ansöka om insatsen särskilt boende, detta görs hos våra biståndshandläggare. Därför går det inte att ställa sig i kö till kommunens särskilda boenden. Det går inte heller att ansöka om plats på ett specifikt boende. Däremot försöker kommunen att tillmötesgå sådana önskemål. Som finsktalande kommuninvånare har du rätt till äldreomsorg på finska, helt ellet delvis.

Vänd dig till en av kommunens biståndshandläggare för att få mer information om särskilt boende.

Uppdaterad: 2017-06-29 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Mer information

Ansökan