Translate site

Boenden

När behovet av vård och omsorg är omfattande, vilket bland annat innebär att det även krävs insatser nattetid, kan bostad i särskilt boende vara aktuellt. Särskilda boenden är en gemensam beteckning för vårdboende och gruppboende för personer med demenssjukdom.

I Lindesberg finns fem vårdboenden och fyra gruppboenden.

Att få en plats på ett särskilt boende bygger på en individuell prövning av behovet av vård och omsorg. Därför går det inte att sälla sig i kö till kommunens särskilda boenden. Det går heller inte att ansöka om plats på ett specifikt boende. Däremot försöker kommunen att tillmötesgå sådana önskemål. Som finsktalande kommuninvånare har du rätt till äldreomsorg på finska, helt ellet delvis.

Vänd dig till en av kommunens biståndshandläggare för att få mer information om särskilt boende.

Uppdaterad: 2016-05-03 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47