Translate site

Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan reglemente: "Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta synpunkter från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning".

  • Kommunala pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
  • 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna.
  • 3 ledamöter och 3 ersättare utses av kommunen.
  • Socialnämndens ordförande är ordförande i kommunala pensionärsrådet.
  • Kommunala pensionärsrådet skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Föregående
PDF KPR 070207.pdföppnas i nytt fönster
PDF KPR 070411.pdföppnas i nytt fönster
PDF KPR 070613.pdföppnas i nytt fönster
PDF KPR 070905.pdföppnas i nytt fönster
PDF KPR 071107.pdföppnas i nytt fönster
PDF KPR 071205.pdföppnas i nytt fönster
Uppdaterad: 2015-03-25  Av: Malin Spiik
Sidansvarig: Madde Gustavsson

Mer information