Translate site

Kontaktpolitiker

Inom vård och omsorg finns kontaktpolitiker utsedda till respektive verksamhet. Syfte och uppdrag är inriktat på den enskilde och dennes anhöriges behov.

Kontaktpolitikernas  arbetsordning/placering finns att läsa i informations broschyren.

Uppdaterad: 2017-06-14 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47