Translate site

Särskilda boenden

När behov av vård och omsorg är omfattande, vilket bland annat innebär att det även krävs insatser nattetid, kan särskilda boende former vara aktuellt. Särskilda boenden är en gemensam beteckning för vårdboende och gruppboende för personer med demenssjukdom.

För att få en plats på ett särskilt boende måste du ansöka om insatsen särskilt boende, detta görs hos våra biståndshandläggare. Det går inte att ansöka om plats på ett specifikt boende. Däremot försöker kommunen att tillmötesgå sådana önskemål. Som finsktalande kommuninvånare har du rätt till äldreomsorg på finska, helt eller delvis.

Vänd dig till en av kommunens biståndshandläggare för att få mer information om särskilt boende.

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Mer information

Ansökan