Translate site

Tallåsen

Tallåsen

På Tallåsen finns ett särskilt boende med 43 lägenheter och ett gruppboende för personer med demenssjukdom med 10 lägenheter samt ett gruppboende med 10 lägenheter för personer med psykisk ohälsa. Vid behov finns också två växelvårdsplatser på Tallåsen.

Vård och omsorg ges utifrån det behov varje enskild har.

På Tallåsen arbetar olika yrkesgrupper:

  • Undersköterska
  • Enhetschef
  • Ajuksköterska
  • Arbetsterapeut

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Kontakt

Enhetschef
0581-846 29

Adress
Tallåsen
Sanatoriegränd 4
711 35 LINDESBERG

Kontakta oss