Translate site

Stöd och hjälp i hemmet

Ett av Vård och Omsorgens mål är att äldre skall kunna bo kvar i sin hemmiljö och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. Därför kan den enskilde få stöd och hjälp för detta. Här hittar du information om vilket typ av stöd och hjälp du kan ansöka om.

Uppdaterad: 2017-06-29 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Mer Information