Translate site

Stöd och hjälp i hemmet

Många har en önskan om att kunna bo hemma i sin egna bostad så länge som möjligt och vårt mål är att hjälpa dig så du kan bo kvar och känna tid trygg i ditt hem även när du är i behov av vård och omsorg.

Du har möjlighet att få förebyggande hembesök, servicetjänster, omvårdnad dygnet runt, färdiglagad mat, du kan abonnera på trygghetslarm och få olika hjälpmedel. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ser till att du får den rehabilitering och medicinska omvårdnad som kan ges i hemmet. Ditt behov styr hur och när tjänsterna utförs.

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Mer Information