Translate site

Bostadsanpassning

Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionshinder kan söka bostadsanpassningsbidrag. Exempel på anpassning kan vara att ta bort trösklar eller sätta in bredare dörrar. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Uppdaterad: 2017-12-14 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Kontakt

0581- 810 00 kommunens växel