Translate site

Hälsofrämjande besök

Vård och Omsorg arbetar för att främja hälsa och skapa trygghet för kommunens seniorer. För dig som är 80 år, bor i eget boende och som inte redan har kontinuerlig hjälp av hemtjänsten, erbjuder vi ett hälsofrämjande besök.

Kunskap ger trygghet

Tanken med besöket är att du ska få möjlighet till personlig information om vilket utbud som finns i din kommun och landsting samt råd och stöd om så önskas. Under besöket samtalar vi om hur du upplever din hälsa, vardagsliv och vilka dina behov och önskemål är. Vid besöket kan vi diskutera om hur man kan anpassa boendet för att underlätta det dagliga livet och minska risken för fallskador, vart man vänder sig om behov av stöd uppstår och mycket mer. Du kan också få information och hjälp med lotsning till verksamheter eller personer för just dina behov.

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt. Den person som besöker dig har tystnadsplikt. Om du önskar skickar vi gärna information hem till dig.

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Kontakt

0581-810 00 Kommunens växel