Translate site

Hemtjänst

Hemtjänsten innefattar olika insatser för att underlätta vardagen i den egna bostaden. Hemtjänsten utgår alltid ifrån vad du klarar av själv och meningen är att du skall ta en så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna. Hemtjänstinsatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omvårdnad.

Du som bor hemma och har behov av hjälp och stöd kan ansöka om hemtjänst.
Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggare, som sedan utreder och fattar beslut.

Ett beslut om hemtjänst kan bland annat innehålla:

  • Serviceinsatser
    Serviceinsatser innefattar exempelvis inköp av dagligvaror, tvätt och klädvård samt städning. I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning eller städning av källare, vindsutrymmen eller andra utrymmen som den enskilde sällan utnyttjar. Hemtjänsten kan normalt inte heller hjälpa till med skötsel av husdjur. Hjälp med exempelvis gräsklippning och snöskottning kan man köpa av kommunens serviceteam
  • Personlig omvårdnad
    Med personlig omvårdnad avses stöd och hjälp vid uppstigning och sänggående, på- och avklädning, hjälp med att sköta daglig hygien med mera. Personlig omvårdnad kan också vid behov ges nattetid. Hjälpen kan också bestå av rehabiliteringsinsatser, exempelvis träning och aktivering för att bibehålla och förbättra funktionsförmåga.  

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47

Kontakt

Biståndshandläggare Servicetelefon 0581-817 01

Hemtjänstchef i norra kommundelen
0581-834 90

Hemtjänstchefer i Lindesberg
0581-812 56
0581-812 67

Hemtjänstchef i Frövi
0581-834 01

Hemtjänstchef i Fellingsbro
0581-815 26

Mer Information

Ansökan