Translate site

Korttidsboende

Korttidsboendet är ett stöd och komplement till hemtjänst/hemvård. Det är en insats för att stödja kvarboende. Du som bor hemma, men känner att tillvaron börjar bli tung och svår, kan under en kortare tid komma och bo på någon av kommunens korttidsplatser.

Du kan också komma till ett korttidsboende om du, efter exempelvis en skada eller sjukdom, har behov av intensiv träning för att träna upp fysiska funktioner. Korttidsboende beviljas av biståndshandläggare vid behov av träning, ökat behov av omvårdnad, växelvård och avlastning/avlösning. Målet med vistelsen är att genom rehabiliterande träning, stödja och hjälpa dig att bibehålla, stärka eller återfå olika funktioner.

Uppdaterad: 2017-08-25 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47