Translate site

Trygg hemgång - Utskrivningsteamet

Trygg hemgång innebär stöd från hemtjänsten efter hemkomst från lasarett eller korttidsboende.

Innan du blir utskriven från lasarett eller korttidsboende till ditt eget hem får du en inbjudan till en vårdplanering. På vårdplaneringen deltar personal från kommunen. Målsättningen med vårdplaneringen är att du vid behov ska erbjudas vård och omsorg i det egna hemmet.

Trygg hemgång sker i två steg:
1. Vårdplanering på lasarett eller korttidsboende
Vårdplaneringen inför din utskrivning ska täcka ditt behov av stöd och hjälp den första tiden efter din sjukhusvistelse eller korttidsvistelse.

2. Vårdplanering i hemmet
En ny vårdplanering eller uppföljning kommer sedan att ske inom cirka tre veckor. En handläggare kommer då hem till dig och gör en vårdplanering tillsammans med dig. Ofta är någon från hemtjänsten med på vårdplaneringen.

Uppdaterad: 2017-08-31 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47
Kontakt

Kommunens växel
0581-810 00
Fråga efter utskrivningsteamet