Translate site

Kom i jobb

Kom i jobb är en satsning i Lindesbergs kommun för att växla försörjningsstöd mot arbete. Vi drog igång arbetet med Kom i jobb i januari 2014. Satsningen innebär att personer som befinner sig på försörjningsstöd ska få en möjlighet att söka ett jobb inom kommunen och på så vis komma till egen försörjning.

För vem är Kom i jobb?

Du som är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt har stöd ekonomiskt från Lindesbergs kommuns försörjningsstöd. Du kan ansöka om ett Kom i jobb. Kontakta din handläggare på försörjningsstöd för mer information eller AME’s kontaktperson för Kom i jobb.

Hur funkar Kom i jobb?

Du ansöker eller får en anvisning att söka en tjänst inom ramen för Kom i jobb. När vi fått in din ansökan kan du komma att kallas till en intervju. En matchningsprocess genomförs efter det att du sökt tjänsten för att rätt person ska hamna på rätt plats och få möjlighet att växa i sitt arbete. Handläggare på kommunens försörjningsstöd samt handläggare på arbetsmarknadsenheten deltar i urvalsprocessen till tjänsterna. Anställningstiden är minst 6 månader. Alla är anställda på arbetsmarknadsenheten men utför arbetet på kommunens olika förvaltningar. Du får en introduktion till din arbetsplats genom att göra en praktik i ca 1- 2 veckor.

Kompetensutveckling

Under tiden i anställning får du stöd att fortsatt söka arbete, hjälp med CV & personligt brev, kompetensutveckling utifrån din individuella plan, stöd och support av arbetsmarknadshandläggare hela anställningstiden. Du kan studera ett ämne på KOMVUX, läsa data, körkortsteori eller språkträning. Vi har gruppträffar där vi informerar om a-kassa, fackföreningar och vi har även branschträffar och studiebesök på företag. Allt för att stötta dig vidare i arbete.

Efter Kom i jobb

Vår förhoppning är att du under tiden i Kom i jobb aktivt söker andra jobb, för att efter avslutad tjänst i kommunen ha ett annat arbete. Sex månader går fort och vi stöttar ditt nästa steg efter avslutet i Kom i jobb. Arbetsförmedlingen hjälper till med matchning och vägar vidare till arbete.

Uppdaterad: 2016-08-09 

Kontakt

Emil Chandorkar
Enhetschef AME
0581-816 50