Translate site

Kompetensråd

Arbetsmarknaden i Örebro län står inför stora strukturomvandlingar. Näringslivets tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning och en viktig nyckelfaktor för regionens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. Masugnen arbetar aktivt med att vara med och bidra till att höja kompetensnivån på den lokala arbetsmarknaden. Masugnen är en drivande motor både för kommunens som för länets tillväxt.

För att mer långsiktigt kunna rusta arbetslivet med rätt kompetens inför framtida rekryteringsbehov, har Masugnen bildat ett Kompetensråd som består av representanter från:

  • Näringslivet, små- och stora arbetsgivare
  • Lindesbergs lasarett
  • Näringslivsavdelningen
  • Vuxenutbildningen
  • Grund- och gymnasieskola
  • Arbetsförmedlingen
  • Fackförbund
  • Lokala politiker

Kompetensrådet fungerar som en mötesplats där aktuella frågeställningar och efterfrågade utbildningsinriktningar tas upp. Fokus ligger såväl på det lokala utbildningsbehovet som på länets övergripande och långsiktiga behov av kompetent arbetskraft.

Medverkan i Kompetensrådet skapar ett brett engagemang kring kompetensförsörjningsfrågorna, där man genom detta arbete är med och påverkar utbildningsutbudet, både lokalt som i regionen. Målet är att rätt utbildning ska kunna erbjudas lokalt eller i regionen så att individen kan skaffa sig den kompetens som behövs för att företaget ska kunna utvecklas.

Uppdaterad: 2016-11-21 

Kontakt

Magnus Sjöberg
Enhetschef
0581-816 21