Translate site

Särskild utbildning för vuxna (lärvux)

Särskild utbildning för vuxna (lärvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

  • I lärvux kan du lära dig det du missade i tidigare utbildning eller skaffa dig nya kunskaper.
  • Undervisningen sker i smågrupper och anpassas efter varje persons förutsättningar.
  • Inom lärvux väljer du de ämnen du vill arbeta med utifrån aktuell kurskatalog.

Ansökan kan lämnas in kontinuerligt under året.

Uppdaterad: 2017-08-11