Translate site

Praktiksamordning i Örebro län

Region Örebro län har beviljat medel för att införa ett webbaserat praktikhanteringsverktyg i vår region. Projektet pågår under perioden augusti 2016–juni 2018.

Bakgrund

Det finns ett starkt behov av central samordning för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter, och på sikt åstadkomma fler praktikplatser som fördelas bättre över året.

Praktikhantering i kommunernas regi visar idag på en ganska komplex situation, där ett flertal personer arbetar med praktikförmedling i parallella system med ytterst lite kännedom om varandras verksamheter. Dessutom råder det en konkurrenssituation mellan kommunens olika verksamheter om praktikplatser.

Mål

Vid utgången av halvåret 2018 har ett kommunövergripande praktikverktyg implementerats. Verktyget används av de tre ingående kommunerna, Degerfors, Karlskoga och Lindesberg, och dess arbetsliv. Projektet medverkar till att skapa en effektiv samverkan mellan utbilning och arbetsliv, vilket säkerställer att unga och vuxna får en bättre chans att lyckas bra med sin utbilning och göra rätt studieval.

Avgränsningar

Projektet omfattar endas att införa verktyget i de tre utvalda kommunerna och till en början kommer ett fåtal praktikformer innefattas innan en fullskalig implementering succesivt sker i Örebro län.

praktikplatsen.se

Systemet som ska användas är praktikplatsen.se som är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser.

Samverkan sker med Karlskoga kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Lindesbergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Degerfors kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet medfinansieras av Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du möjlighet att ta emot PRAO-elever från årskurs 8? Anmäl dig då via formuläret nedan.


Praktikveckor
Multiple selection
Uppdaterad: 2018-02-02 

Kontakt

Magnus Sjöberg
Projektsamordnare Lindesberg
0586-816 21
praktikplatsen@lindesberg.se

Anna Arping
Regionadministratör Lindesberg
0581-816 70
praktikplatsen@lindesberg.se

Jan Mannerhag
Projektledare
070-416 14 54
praktikplatsen@karlskoga.se

Veronica Warnquist
Projektsamordnare Karlskoga
072-146 89 34
praktikplatsen@karlskoga.se