Translate site

Varumärket

Kommun och plats

Med platsvarumärket Lindesberg menar vi alla platser i det geografiska området Lindesbergs kommun, från Kloten i norr till Fellingsbro söder. När vi talar om varumärket Lindesbergs kommun handlar det om kommunens uppdrag och verksamhet, det vill säga vård, skola, kultur osv. Platsvarumärket Lindesberg får användas av alla aktörer oavsett bransch när de vill kommunicera sin hemvist i området.

Handbok

Klicka på bilden för att ladda ner handboken

Platsvarumärket Lindesberg skapas av alla vi som bor och verkar i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva.

Varumärket är allt det som Lindesberg förknippas med – känslor och associationer. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med platsen Lindesberg. Den talar om vilken bild vi vill visa upp och ska ligga till grund för all kommunikation och marknadsföring av platsen. Genom att utgå från varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och enhetlig bild av Lindesberg.

Här kan du hämta de bilder och texter du vill använda.

Uppdaterad: 2017-06-15 

Sidansvarig: Merit Israelsson