handledare

Grattis!

Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.
 
Som handledare är du en viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren.
Du blir inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare.
 
Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete.