Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige (FÖS) är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar. Gruppträffarna riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn som är 0-18 år.

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och samtidigt få möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning.

Grupprogrammet är uppdelat i fem olika träffar med varsitt tema.

  • Träff 1 - Familj i nytt land
  • Träff 2 - Skola, pojkar och flickor
  • Träff 3 - Hälsa och sjukvård
  • Träff 4 - Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Läs mer om träffarnas innehåll på Föräldraskap i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraskap i Örebro

I Örebro län finns ett 40-tal utbildade gruppledare som kan hålla i gruppprogramet. De flesta av gruppledarna pratar även något av följande speåk flytande:

  • arabiska,
  • somaliska,
  • tigrinja,
  • dari,
  • engelska.

Grupper i Föräldraskap i Sverige genomförs vid behov/intresse.

Kontaktuppgifter

Susann Cederlund, Folkhälsoutvecklare

Mejl: susann.cederlund@nora.se

Telefon: 070-219 39 50

Senast uppdaterad