Kontaktfamilj, kontaktperson, extravuxen

Vi på socialtjänsten söker kontinuerligt nya personer som vill och kan ta uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och unga.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Ibland behöver barnet eller barnen få komma till er kanske för en eller två helger i månaden.

Familjen som godkänns som kontaktfamilj får sitt uppdrag från socialnämnden i Lindesberg. Uppdraget som kontaktfamilj kan handla om avlastning till en förälder med en ensam och tung situation med barnet eller att barnet eller barnen behöver kompletterade vuxna utöver de egna föräldrar. I uppdraget som kontaktfamilj ingår alltid nära samarbete med både förälder/föräldrarna och socialsekreteraren.

Anmäl intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj Länk till annan webbplats.

Kontakt med familjehemssekreterare

Anette Karlsson

0581-812 16

Monica Janis Frödin

0581-816 69

Kontaktperson

Som kontaktperson ställer du upp med din tid och ditt engagemang för ett barn eller en ungdom som antingen kan bo kvar hemma hos sina föräldrar eller som flyttat till eget boende.

Uppdrag som kontaktperson kan se mycket olika ut beroende på den unges behov, men för det mesta blir du en viktig vuxenkontakt och ett extra stöd. Hur ditt uppdrag ser ut formulerar vi tillsammans i ditt kontaktpersonsuppdrag.

Den som utreder och godkänner dig som kontaktperson är en socialsekreterare, som du sedan kommer att ha ett tätt samarbete med.

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utges alltid enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, socialnämndens antagna riktlinjer samt uppdragets omfattning.

Kontakt med socialsekreterare

Kristin Risberg

0581-812 29

Joanna Pettersson

0581-812 63

Extravuxen

En extravuxen är en vuxen person som i uppdrag från socialnämnden träffar/har kontakt med en ungdom (13 år och uppåt) cirka 1–2 gånger i veckan samt kan ta emot ungdomen för övernattning i sitt hem 1–2 nätter i månaden. Ett uppdrag som extravuxen kräver ett flexibelt förhållningssätt då ungdomens behov av kontakt/stöd kommer vara styrande i uppdraget. Som extravuxen kommer du att vara ett emotionellt stöd för ungdomen, ha telefonkontakt vid behov, ibland hitta på roliga saker tillsammans och ibland finnas där som en trygg sovplats över natten när det känns extra jobbigt hemma. För extravuxna finns det ett stödmaterial att arbeta utifrån tillsammans med ungdomen och alla extravuxna erbjuds även en grundutbildning.

Kontakt med familjehemssekreterare

Anette Karlsson

0581-812 16

Monica Janis Frödin

0581-816 69

Senast uppdaterad