Taxor hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 800 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 640 kr för sommarhämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1683

1192

140 liter var fjärde vecka

1450

1061

240 liter varannan vecka

2076

1412

 

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1349

949

140 liter var fjärde vecka

1116

818

240 liter varannan vecka

1742

1169

 

Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

3189

2095

240 liter varannan vecka

4895

3135

370 liter varannan vecka

7113

4486


Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad