Taxor hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 890 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 710 kr för sommarhämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1808

1281

140 liter var fjärde vecka

1548

1133

240 liter varannan vecka

2244

1530


Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1502

1058

140 liter var fjärde vecka

1242

910

240 liter varannan vecka

1938

1307


Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

3438

2262

240 liter varannan vecka

5258

3371

370 liter varannan vecka

7624

4813


Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad