Taxor hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 760 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 610 kr för sommarhämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1602

1135

140 liter var fjärde vecka

1380

1010

240 liter varannan vecka

1913

1310

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1283

904

140 liter var fjärde vecka

1061

779

240 liter varannan vecka

1594

1079

Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

3035

1996

140 liter var fjärde vecka

4387

2820

240 liter varannan vecka

5690

3614

Relaterad information

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad