Återvinningscentral Fellingsbro

Här lämnar du ditt grovavfall

Återvinningscentralens adress: Essingholmsvägen 6, 71041 FELLINGSBRO

Öppettider

Torsdag 16:00 - 19:00

Alla återvinningcentraler är stängda röda dagar samt alla aftnar.

Återvinningscentralen är avsedd för grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Personalen finns till hands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

OBS! Allt avfall ska sorteras och får ej lämnas i säckar.

Hushåll som lämnar brandsläckare, gasoltuber och impregnerat träavfall  faktureras. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen innan avlämning.

Detta kan du lämna här:

  • Sorterat grovavfall.
  • Farligt avfall.
  • Vitvaror.
Detta kan du inte lämna här

Asbest och eternit (större mängder)

Läs informationsbladet "Asbestavfall"

Bil och bildelar

Kontakta en bilskrot

Bildäck med fälg

Kontakta en bilfirma

Gasol och dykartuber m m

Lämnas till en återförsäljare

Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition

Lämnas till Polisen

Läkemedel

Lämna till apotek

Viltavfall

Läs informationsbladet "Hantering av älgavfall"

Ris, trädgårdsavfall

Lämnas på anvisad plats i anslutning till Ahlgrens Åkeris anläggning i Fellingsbro

Bygg- och rivningsavfall hänvisas till Södra Måle

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Senast uppdaterad