Återvinningscentral Fellingsbro

Här lämnar du ditt grovavfall

Återvinningscentralens adress: Essingholmsvägen 6, 71041 FELLINGSBRO

Öppettider

Torsdag 16:00 - 19:00

Alla återvinningcentraler är stängda röda dagar samt alla aftnar.

Återvinningscentralen är avsedd för grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Personalen finns till hands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

OBS! Allt avfall ska sorteras och får ej lämnas i säckar.

Hushåll som lämnar brandsläckare, gasoltuber och impregnerat träavfall  faktureras. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen innan avlämning.

Detta kan du lämna här:

  • Sorterat grovavfall.
  • Farligt avfall.
  • Vitvaror.
Detta kan du inte lämna här

Asbest och eternit (större mängder)

Läs informationsbladet "Asbestavfall"

Bil och bildelar

Kontakta en bilskrot

Bildäck med fälg

Kontakta en bilfirma

Gasol och dykartuber m m

Lämnas till en återförsäljare

Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition

Lämnas till Polisen

Läkemedel

Lämna till apotek

Viltavfall

Läs informationsbladet "Hantering av älgavfall"

Ris, trädgårdsavfall

Lämnas på anvisad plats vid Lokstallarna, Vanneboda, Frövi.

Bygg- och rivningsavfall hänvisas till Södra Måle

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad