Hitta på sidan

Återvinningsstationer

På en återvinningsstation (ÅVS) kan du lämna dina sorterade förpackningar samt tidningar, oavsett tid på dygnet. I länkarna nedan hittar du en karta med de återvinningsstationer som finns i respektive kommun, du kan dessutom anmäla behov av städning eller om en behållare är överfylld.

På återvinningsstationerna kan du sortera följande förpackningsslag

Pappersförpackningar

Metallförpackningar

Färgade glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar

Tidningar

Plastförpackningar

Senast uppdaterad