Befrielse från sophämtning

Om du har en fastighet som ingen bor i kan du ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall. Du kan också ansöka om uppehåll av avfallshämtning om fastigheten står tom tillfälligt.

För att du ska få befrielse från hämtning av hushållsavfall ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Fastigheten används inte som permanentboende.
 • Antalet besök på fastigheten får inte vara fler än vad som bedöms behövas för tillsyn av fasigheten. Till exempel gräsklippning, enklare underhåll eller andra åtgärder som kan utföras under en dag.
 • Du ska ha kunskap om vad hushållsavfall är och hur det sorteras.

Följande ingår när vi bedömer din ansökan:

 • Bostadstyp permanent eller fritidsboende.
 • Antal besöksdagar.
 • Antal personer.
 • Antal övernattningar.
 • Antal övernattningar i sträck.
 • Din kunskap om hushållsavfall.

Avgifter

Handläggning

När du skickar in din ansökan får du betala en avgift för handläggning av ärendet. Det gäller både om du får ett godkännande eller ett avslag.

Renhållningsavgift

När din ansökan blir godkänd är det hämtningsavgiften du inte behöver betala. I fortsättningen får faktura med enbart grundavgiften.

Alternativ till befrielse från hämning av hushållsavfall

Du har möjlighet att förändra ditt abonnemang genom att dela sopkärl med en granne. Du kan också välja att ditt avfall ska hämtas mer sällan.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad