Farligt avfall

I Sverige har vi goda kunskaper om farligt avfall - trots det slängs det fortfarande för mycket farligt avfall i soporna.

Vad är farligt avfall?

Allt som kan skada människor, djur och miljö klassas som farligt avfall och orsakar stor skada om det hamnar på fel ställe. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, explosivt eller brandfarligt. Det är därför mycket viktigt att du lämnar ditt farliga avfall hos någon av våra återvinningscentraler.

Exempel på farligt avfall är:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • syror
 • kemikalier
 • glödlampor och lysrör
 • kvicksilvertermometer
 • sprayburkar
 • matolja
 • batterier.

Viktigt att tänka på

Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Blanda aldrig dina kemikalier, lämna in dem var för sig.

Farligt avfall får aldrig slängas med övriga sopor, slängas ute i naturen eller hällas i avloppet. Som privatperson kan du lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler.

Om det uppkommer farligt avfall i din yrkesmässiga verksamhet gäller speciella bestämmelser om hur det ska förvaras, transporteras, journalföras och vart det får lämnas.

Farligt avfall ska hanteras så att det inte kan rinna ut i avlopp eller omgivning vid en eventuell olyckshändelse. Mer information om förvaring av farligt avfall kan du få i informationsbladet om lagring av kemikalier och farligt avfall.

Regler kring avfallsrapportering

Om du som företagare hanterar farligt avfall i din verksamhet behöver du anteckna och rapportera in uppgifter om det till ett avfallsregister på Naturvårdsverket.

En anteckning ska i regel innehålla uppgifter om avfallstyp, vikt, vem som transporterar avfallet, från vem och vilken plats avfallet transporteras från, samt av vem och var avfallet tas emot. Vilka uppgifter som mer exakt ska antecknas eller när anteckningen senast ska vara förd beror på i vilken roll verksamheten hanterar det farliga avfallet.

Den som transporterar bort ett farligt avfall som uppstått i den egna verksamheten (avfallsproducent) eller den som transporterar någon annans farliga avfall, ska till exempel ha antecknat innan transporten påbörjas. En insamlare eller behandlare som hämtar eller tar emot ett farligt avfall har däremot två arbetsdagar på sig att föra sin anteckning.

Miljösanktionsavgift vid försenad rapportering

Från och med 1 januari 2022 tas en miljösanktionsavgift på 5000 kr ut vid försenad rapportering.

Du kan läsa mer om vilka uppgifter som ska redovisas på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad