Befrielse från sophämtning

Gör skillnad på uppehåll och befrielse av hushållsavfall

Om fastigheten är helt obebodd kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtningen från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Ansökan görs på blankett Ansökan om uppehåll i avfallshämtning.

Om fastigheten är obebodd men besöks exempelvis för tillsyn eller över dagen kan befrielse från sophämtning sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

För att få befrielse från hämtning av hushållsavfall krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Fastigheten används inte som permanentboende
  • Antalet besök på fastigheten får inte vara fler än vad som bedöms behövas för tillsyn av fasigheten (till exempel gräsklippning, enklare underhåll eller andra åtgärder som kan utföras under en dag)
  • Du ska ha kunskap om vad hushållsavfall är och hur det sorteras.

Följande ingår i bedömningen om befrielse från avfallshämtning kan beviljas:

  • Bostadstyp (permanent eller fritidsboende)
  • Antal besöksdagar
  • Antal personer
  • Antal övernattningar
  • Antal övernattningar i sträck
  • Din kunskap om hushållsavfall

Din ansökan gör du på blanketten Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Avgift

För handläggning av ansökan tar förvaltningen ut en timmes avgift. Avgiften tas ut oberoende av om befrielse medges eller ej. Observera att endast hämtningsavgiften upphör vid befrielse; grundavgiften blir kvar (grundavgift + hämtningsavgift = renhållningsavgift).

Alternativ till befrielse från hämning av hushållsavfall

Det finns även möjlighet att förändra ditt abonnemang genom att dela sopkärl med en granne eller att ha ändrat hämtningsintervall, som innebär att avfallet hämtas mer sällan.

Observera att endast hämtningsavgiften upphör vid befrielse; grundavgiften blir kvar (grundavgift + hämtningsavgift = renhållningsavgift).

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad