Taxor hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun.

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 900 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 720 kr för sommarhämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl. moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Året runt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

2 076

1 459

140 liter var fjärde vecka

1 756

1 262

240 liter varannan vecka

2 819

1 916


Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1 940

1 360

140 liter var fjärde vecka

1 620

1 163

240 liter varannan vecka

2 683

1 817


Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad