Taxor hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun.

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 890 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 710 kr för sommarhämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1941

1354

140 liter var fjärde vecka

1620

1171

240 liter varannan vecka

2487

1665


Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

1654

1145

140 liter var fjärde vecka

1333

962

240 liter varannan vecka

2200

1456


Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunt

hämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

4075

2650

240 liter varannan vecka

6350

4036

370 liter varannan vecka

9308

5838


Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad