Grundkrav på en bostad

Här listar vi grundkraven på en bostad. De gäller om du är hyresgäst men också om du äger din bostad.

För att vi ska må bra i våra hem behöver de uppfylla vissa grundkrav.

En bostad ska:

  • ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra luftföroreningar
  • ha en tillfredsställande ventilation
  • ha tillräckligt med dagsljus
  • hållas tillfredsställande uppvärmd
  • ge möjligheter till att hålla en god personlig hygien
  • ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Hyresgäst

Är du hyresgäst är det hyresvärdens skyldighet att se till att bostaden inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägare

Om du äger din bostad är det du som ansvarar för inomhusmiljön.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad