Lediga tomter

Köp en tomt och bygg hus i Lindesbergs kommun!

Illustrativ bild

Lediga tomter - villatomter

Här presenterar vi flertalet säljklara tomter i kommunen, sorterat efter ort. Kartorna i pdf-filerna är klickbara och visar i detalj vilka tomter som finns i önskat område.

Intresseanmälan småhustomter

Du kan lämna intresseanmälan för framtida småhustomter. När du anmält intresse får du information via e-post i samband med att nya områden detaljplaneläggs och kommer ut till försäljning.

Detaljplan Vibyn, Frövi Pdf, 458.1 kB.

Fyll i intresseanmälan som finns längre ner på sidan. Du ansvarar själv för att uppdatera din e-postadress.

Kontakt

Mark- och exploatering, kommun@lindesberg.se

Senast uppdaterad