Markanvisningar

När kommunen har markområden som ska bebyggas anordnas ibland markanvisningar. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid.

Markanvisning

En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse kan initiera en markanvisning. En byggherre kan också på eget initiativ lämna in ett förslag som är intressant för kommunen. Byggherre som är intresserad av markanvisning kan själv ansöka om en direktanvisning eller söka efter aktuella markanvisningar.

Styrdokument

Riktlinje för markanvisningsavtal - populärutgåva Pdf, 3.6 MB.

Riktlinje för exploateringsavtal - populärutgåva Pdf, 4.8 MB.

Regler och styrande dokument

Kontakt

Mark och exploatering, kommun@lindesberg.se

Intresseanmälan

Du som byggherre kan även lämna intresseanmälan för framtida markanvisningar. När du anmält intresse får du information via e-post. Fyll i intresseanmälan som finns längre ner på sidan. Du ansvarar själv för att uppdatera din e-postadress.

Senast uppdaterad