Elda utomhus

Tänk på att du själv alltid är ansvarig för den eld du tänder. Även om det regnar kan det vara mycket torrt under ytan. Se alltid till att ha släckutrustning som vattenslang, hinkar och strilkannor i beredskap samt telefon för eventuell larmning.

Regler för eldning​

Det är förbjudet att elda avfall så som sopor, möbler, däck eller liknande. Anledningen till att det är förbjudet är att det vid eldningen bildas giftiga ämnen på grund av låg förbränningstemperatur och brist på rökgasrening.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Valborgsmässoeldar

​Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens från kommunen om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld.

Privatpersoner får från och med i år inte elda trädgårdsavfall. Det går att söka dispens för valborgsmässoeldar om eldningen sker i samband med någon typ av offentlig tillställning.

Ansökan om dispens att elda utsorterat trädgårds- eller parkavfall

Ansökan ska innehålla följande information:

 • kontaktuppgifter på den som söker dispens
 • plats och adress där du ska elda
 • dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)
 • hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
 • vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte ska uppstå olägenhet för människors hälsa och miljön.

Skicka din ansökan via e-post till samhallsbyggnad@lindesberg.se

Vad behöver du mer tänka på?

 • Du behöver markägarens tillstånd för att anordna en valborgsmässoeld.
 • För att anordna en valborgsmässoeld bör du ta reda på om du även behöver söka tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i deras blankett på webben.
 • Du får bara elda kvistar, grenar, och löv.
 • Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder valborgsmässoelden.

Den nya lagstiftningen

Från och med 1 januari 2024 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Det har länge varit förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kap. § 1). Detta gäller för både matavfall och trädgårdsavfall. I avfallsförordningen finns det även en skrivning som säger att separat insamlat avfall inte får förbrännas. Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men även andra sorters avfall (3 kap. § 19).

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad