Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor.

Varje fastighetsägare är skyldig att låta sota och besiktiga sin eldningsanläggning.

Ansvar för sotning och brandskyddskontroller

Ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller utförs ligger hos Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår ansvarar för att sotningsverk­sam­heten utförs enligt lagen, och tecknar avtal med utbildade skorstens­fejare.

Nerikes Brandkår - sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad